grafstenenWat gebeurt er met oude grafstenen?

Oude grafstenen kunnen vernietigd worden, hergebruikt of opnieuw uitgegeven worden. De eigenaar van de grafsteen de rechthebbende bepaalt wat er met een grafsteen na gebruik gedaan kan worden. Dat kan heel verschillend zijn. Soms doet men afstand van heel oude pronkgraven en dan is het jammer om die tot puin te slaan. Dergelijke graven worden dan opnieuw uitgegeven en van een andere naam voorzien alleen als de rechthebbende daarmee instemt en vastlegt in een contract.

Vernietigen van oude grafstenen

In de meeste gevallen worden oude graven geruimd en worden de grafstenen eraf gehaald en een jaar opgeslagen. Komt er dan geen rechthebbende meer opdagen die de steen claimt. Dan worden de overgebleven grafstenen afgevoerd en in een puincentrale tot puin vermalen dat dan gebruikt wordt om de weg te verharden. Duidelijk is dat er alleen iets met een grafsteen kan gebeuren als een rechthebbende dat aangeeft. Zegt deze niets dan wordt de steen altijd vernietigd.

Her uitgifte

Gedenkstenen plaats men altijd voor bepaalde tijd. Eeuwige grafrust wordt sinds de 70 tiger jaren nog maar zeer zelden uitgegeven. De minimum termijn bij een algemeen graf is 10 jaar. De minimum termijn van een eigen graf zoals dat heet is 20 jaar en dat kan steeds verlengd worden met periodes van 10 jaar. Technisch zijn de meeste granietsoorten nog wel te hergebruiken. Maar vaak is het nogal bewerkelijk en kostbaar om stenen af te frezen en kiest men voor nieuw. De bestaande stenen die overgebleven zijn worden dan vernietigd.

Menu